Poenostavljeno plačilo prispevkov odslej tudi za podjetja

Poenostavljeno plačilo prispevkov odslej tudi za podjetja

Poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost, ki ga je Finančna uprava RS (Furs) lani omogočila osebam z dejavnostjo, je odslej na voljo tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene. Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev lahko tako mesečne obveznosti plačajo le z enim e-računom.

Plačevanje prispevkov za socialno varnost z enim e-računom je finančna uprava lani omogočila samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in popoldancem. Odtlej lahko zavezanci vsak mesec na enem e-računu plačajo vse štiri prispevke za socialno varnost: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za primer brezposelnosti.

Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini tri milijone evrov, vsi skupaj pa so svoje obveznosti poravnali s kar 24.788 manj plačilnimi nalogi, so sporočili iz Fursa.

Zdaj pa je ta poenostavitev plačevanja na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (t.i. REK obrazec). Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko tako tudi ti zavezanci mesečne obveznosti plačajo le z enim e-računom.

Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval z e-računom?

Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem e-računa šteje, da se zavezanec strinja s  Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom. To zavezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna.

FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je pet dni od dneva izplačila dohodka.

Več informacij