Brezplačno usposabljanje: Dobra higienska praksa oz. načela HACCP

Brezplačno usposabljanje: Dobra higienska praksa oz. načela HACCP

Poslovna točka SPOT svetovanje KOROŠKA vabi na brezplačno 2-dnevno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:  »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP«, ki bo v četrtek, 12.03. in 26.03.2020, v prostorih MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP.  Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in vse ostale veljavne zakonodaje s področja živil in materialov, ki prihajajo v stik z živili.

VSEBINA DELAVNICE:

PRIJAVE:

Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite:

Potrdilo prejmejo udeleženci, ki bodo na usposabljanju »Dobra higienska praksa oz. načela HACCP« prisotni oba dneva.