Obrazci


Vloga za oprostitev članarine
VLOGA O SPREMEMBI PODATKOV, VEZANIH NA LICENCO – DODATNO VOZILO - OBRAZEC 3
OBRAZEC-4 (zamenjava vozila in sprememba registrske oznake)
IZJAVA O ODJAVI VOZILA
OBRAZEC-5 (sprememba drugih podatkov)
OBRAZEC-6 (potrdilo za voznike tujce)
Izjava upravljavca prevozov
OBRAZEC-2 (Obnova nacionalne licence)
OBRAZEC-2 priloga (evidenca vozil)
OBRAZEC-2A (Obnova licence Skupnosti)
Obrazec-Prenos dovolilni
Vloga LN 2014
OBRAZEC-1 (nova- izdaja nacionalne licence)
IZJAVA-nekaznovanost
OBRAZEC-1A (nova- izdaja licence Skupnosti)
Vloga za dodelitev dovolilnic
Obrazec-Vračila
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja
Vloga za odjavo iz obrtnega registra
Vloga za spremembo podatkov obrtnem registru
Vloga EU potrdilo
Vloga za izdajo dovoljenja o začasnem opravljanju OD.