O nas


Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec je oseba javnega prava in je samostojna strokovno-poslovna, nestrankarska, organizacija, ki zastopa interese obrtnikov in podjetnikov ter skrbi za njihov ugled in razvoj. 
Zbornica deluje na območju mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. 
 
Njene aktivnosti in usmeritve, ki jih imamo navedene v programu dela zbornice so:
 V okviru teh aktivnosti in nalog pa je pomembno, da sodelujemo z ostalimi inštitucijami in sicer:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec želi in se trudi, da bi obrt in podjetništvo v okolju v katerem deluje predstavljala pomemben dejavnik v gospodarstvu.