Vizija in usmeritve


Obrtna zbornica Slovenije (Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec)
 
Naredimo Slovenijo bogato!
"Obrtno zbornico Slovenije bomo razvili v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike, primerljivo z najbolj dejavnimi zbornicami v Evropski uniji. V odnosu do države, doma in v Evropski uniji, se bomo borili za boljše razmere za gospodarjenje v obrti in mikro podjetjih, za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev države, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna tako za članstvo, kot tudi za njihove kupce in slovensko družbo v celoti".
 
 V službi obrti in podjetništva
"Obrtniki in podjetniki, ki opravljamo obrtne in obrti podobne dejavnosti, se združujemo v Obrtni zbornici Slovenije, da bi uresničevali svoje kratkoročne in dolgoročne poslovne in strokovne interese v Sloveniji in Evropski uniji ter ob strokovni podpori naše organizacije krepili lastne obratovalnice oziroma podjetja in bili bolj konkurenčni na domačem in mednarodnih trgih. Zbornica smo obrtniki in podjetniki, ki na večstoletni cehovski tradiciji s svojim delom in pravili zagotavljamo našim kupcem najvišjo možno kakovost izdelkov in storitev".
 
Dolgoročni cilji obrtnozborničnega sistema