Temeljne naloge


Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec izvaja temeljne naloge na podlagi zastavljenega programa dela ter svojim članom in bodočim obrtnikom/podjetnikom nudi svetovanja in naslednje storitve:
 
Zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti.
 
Spremljanje in obravnavanje problematike obrti in podjetništva.
 
Izobraževanje:
Informacijski sistem:
  • svoje člane seznanjamo z aktualnimi novostmi v mesečnem glasilu
Marketing:
Vstopna točka e-vem:
Svetovanje:
Izvajanje javnih pooblastil:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec vsako leto organizira tudi tradicionalno srečanje obrtnikov in podjetnikov, srečanje upokojenih obrtnikov, zimske športne igre za obrtnike in njihove družinske člane ter novoletno prireditev za otroke obrtnikov in njihovih zaposlenih Miklavževanje.
 
Opravljamo pa tudi vse ostale naloge, ki so opredeljene v statutu zbornice.