Organi in funkcionarji


Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec je oseba javnega prava in je samostojna strokovno-poslovna, nestrankarska  organizacija, ki deluje na območju mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov.
 
Organi zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.
Predsednik zbornice OOZ Slovenj Gradec je Ivan MEH, ki predstavlja in zastopa zbornico.
Predsednik skupščine je Aleš Vižintin.
Sekretarka zbornice je Maja ŠAVC.
 
UPRAVNI ODBOR OOZ SLOVENJ GRADEC (mandatno obdobje 2011–2015):
 
1. Ivan MEH – predsednik OOZ Slovenj Gradec
2. Daniel BREZNIK
3. Hinko KAŠNIK 
4. Gašper Rudl  
5. Cvetka MURKO-HAJTNIK 
6. Darko ŠRIMPF 
7. Davorin TEMNIKAR 
8.  Andrej BREZNIK
9. Simon ZALOŽNIK
10. Marija ŽOLGER 
 
POSLANCI SKUPŠČINE OOZ SLOVENJ GRADEC (mandatno obdobje 2015 – 2019):
 
1. Aleš VIŽINTIN - predsednik Skupščine
2. Daniel BREZNIK
3. Ivan MEH
4. Andrej BREZNIK
5. Janja LESJAK ŠTUMPFL
6. Cvetka MURKO-HAJTNIK
7. Bernarda PODERŽAN
8. Gašper RUDL 
9. Darko ŠRIMPF 
10.Davorin TEMNIKAR 
11. Simon ZALOŽNIK 
12.Marija ŽOLGER 
 
DELEGATI V NADZORNEM ODBORU OOZ SLOVENJ GRADEC (mandatno obdobje 2015 – 2019):
1. Vera LAVRE 
2. Bogomir VODOVNIK
3. Vida KONEČNIK
 
Poslanec v skupščini Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
Aleš VIŽINTIN.