Zdravstveni pregledi


ZDRAVSTVENI PREGLEDI
 
Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu Ur.l.RS št.: 43/2011 36. člen mora  imeti delodajalec kot tudi njegov zaposleni opravljen zdravstveni  pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu. 
 
Člani OOZ Slovenj Gradec in njihovi zaposleni se lahko v pisarni zbornice naročijo na predhodni ali usmerjeni obdobni zdravstveni pregled. Pregled opravijo strokovni delavci v dispanzerju medicine dela v Zdravstvenem domu v Slovenj Gradcu.
 
Cena zdravstvenega pregleda za člane OOZ Slovenj Gradec in njihove zaposlene:
 
PREDHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED zajema:
 
EKG 7,02
VID + PREGLED 32,24
Preiskave v laboratoriju  26,95
(po potrebi vključijo spirometrijo in ADG)
 
S K U P A J: 66,21 EUR


OBDOBNI PREGLED zajema:

EKG 7,02
VID + PREGLED 32,24
Preiskave v laboratoriju 40,87
(po potrebi vključimo spirometrijo in ADG ), 
 
S K U P A J: 80,13  EUR


Vsi delavci prejmejo obvestilo o svojem zdravstvenem stanju s priporočili za morebitne preiskave in dodatno zdravljenje, delodajalec pa poročilo o opravljenih pregledih z oceno delazmožnosti svojih delavcev.

V kolikor se boste odločili za zgoraj omenjene preglede, se oglasite v pisarni zbornice, kjer vas naročimo in pripravimo napotnico za ustrezen zdravstveni pregled.