Pregledi delovne opreme


Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu Ur.l.RS št.: 43/2011 19. člen mora delodajalec vsake tri leta poskrbeti za obdobne preglede in preizkuse delovne opreme ter preverjat njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
 
Člani OOZ Slovenj Gradec lahko v pisarni zbornice naročijo pregled strojev in delovne opreme. Pregled opravijo strokovni delavci podjetja Preventiva d.o.o.
Cena za določeno vrsto delovne opreme in strojev:
V primeru naročila pregleda 5 kosov orodja dobite dodaten popust.
V kolikor se boste odločili za pregled vašega orodja, vas prosimo, da se naročite v pisarni zbornice ali po e-pošti: maja.savc@ozs.si