Varstvo pri delu


USPOSABLJANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM 
 
V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu Ur.l. RS 43/2011 mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem prosecu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
 
Delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni.
 
Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavke ne sme biti daljši od dveh (2) let.
 
Člani OOZ Slovenj Gradec lahko v pisarni zbornice opravijo usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Usposabljanje je za člane OOZ Slovenj Gradec – nosilce dejavnosti brezplačno, za njihove zaposlene in ostale pa je cena 15,00€ z DDV. 
 
Na usposabljanje se je potrebno predhodno naročiti na tel. št.: 02 88 21 590, v pisarni zbornice ali po e-pošti: maja.savc@ozs.si