Pravno-delovno svetovanje


DELOVNO - PRAVNO SVETOVANJE:
Člani OOZ Slovenj Gradec lahko koristijo brezplačno delovno-pravno svetovanje odvetniške družbe Marčič&Krauberger o.p., d.o.o. iz Slovenj Gradca.
Člani lahko koristijo dva brezplačna pravna nasveta na mesec. Potrebo po svetovanju je potrebno predhodno naročit v pisarno zbornice in sicer po tel.: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si
 
SVETOVANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:
Območna obrtno-podjetniška zbornica svojim članom nudi brezplačno svetovanje s področja inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na varnost in zdravja pri delu (pravice in dolžnosti delodajalcev). 
 
Za obstoječe podjetnike in obrtnike se svetovanje izvaja v zvezi s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz določil iz Zakona o varnosti iz zdravja pri delu in sicer:
 
Prav tako pa se izvaja svetovanje za bodoče podjetnike in obrtnike, v zvezi z zagotavljanjem pogojev za opravljanje dejavnosti in sicer:
 
Svetovanje na terenu pri delodajalcu  (ogled delovnih prostorov, delovne opreme ter drugih pogojev dela ,…) se zaračuna po veljavnem ceniku. 
 
Svetovanje se izvaja na sedežu zbornice. Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti na tel.. št.: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si